OUR
BUSINESS
VISION AND
MISSION
CORPORATE
VALUE
BOARD
PROFILE
OUR
PARTNER
WORK
WITH US

OUR BUSINESS

บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด คือ เจ้าของและผู้ดำเนินกิจการ SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอการแสดงสดรูปแบบใหม่ KAAN presented by SINGHA CORPORATION โดยมุ่งมั่นให้การแสดงนี้มีมาตรฐานระดับสากลในทุกๆด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี โปรดักชั่น ตลอดจนทีมงานและการทำงานอย่างมืออาชีพ เราต้องการให้ KAAN เป็นการแสดงที่ผสานเทคนิคพิเศษระดับโลกเข้ากับเทคนิคของภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวที ทั้งยังผสมเอกลักษณ์ไทยลงไปเพื่อสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับการแสดง โดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงมาร่วมกันสร้างสรรค์โชว์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแสดงไทยสู่การยอมรับในระดับสากล

VISION & MISSION

ดำเนินธุรกิจโรงละครด้วยมาตรฐานระดับโลก
รังสรรค์การแสดงเหนือจินตนาการผสมผสานความเป็นไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากการผสมผสานกันระหว่างสุดยอดของศาสตร์และศิลป์
บริการผนวกความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ผู้ที่มาเยือนประทับใจในคุณค่าและเสน่ห์ของความเป็นไทย

CORPORATE VALUE

Our Creativity
Happiness and Fun
Remarkable show
Service Mind and Ambition,
"อลังการงารสร้างสรรค์
เสน่ห์ไทยคือหน้าตา
second to none
our staff
represents Thainess
our key to success
รวมใจฝันสู่วันหน้า
มุ่งพัฒนาบริการ"
C
CREATIVITYริเริ่มสร้างสรรค์
H
HAPPINESSความสุขจากการร่วมแรงร่วมใจ
A
AMBITIONฝันให้ไกลไปให้ถึง
R
REMARKABLEเป็นหน้าเป็นตา / เชิดหน้าชูตา
M
SERVICE MINDต้อนรับขับสู้ / น้ำใสใจจริง

BOARD PROFILE

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
SIRIWAT VONGJARUKORN
CHAIRMAN OF THE BOARD
จินา โอสถศิลป์
จินา โอสถศิลป์
JINA OSOTHSILP
EXECUTIVE COMMITTEE
ยงยุทธ ทองกองทุน
ยงยุทธ ทองกองทุน
Yongyoot Thongkongtoon
EXECUTIVE COMMITTEE, PRODUCER AND ARTISTIC DIRECTOR
อรุณ ตรีสิริเกษม
อรุณ ตรีสิริเกษม
Arun Trisirikasem
EXECUTIVE COMMITTEE
ประเสริฐ ศิริจงมีชัย
ประเสริฐ ศิริจงมีชัย
Prasert Sirichongmechai
MANAGING DIRECTOR
ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
SIRIWAT VONGJARUKORN
CHAIRMAN OF THE BOARD
จินา โอสถศิลป์
จินา โอสถศิลป์
JINA OSOTHSILP
EXECUTIVE COMMITTEE
ยงยุทธ ทองกองทุน
ยงยุทธ ทองกองทุน
Yongyoot Thongkongtoon
EXECUTIVE COMMITTEE, PRODUCER AND ARTISTIC DIRECTOR

OUR PARTNER

บริษัท สนุกดีทวีสุข จำกัด
SANOOKDEE THAWEESUK
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
SCENARIO
บริษัท บ้านริก จำกัด
BAAN RIG
บริษัท เอ็กซ์ทรีมพลัส จำกัด
XTREME PLUS
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
A49
บริษัท ฤทธา จำกัด
RITTA
บริษัท จาร์เค็น จำกัด
JARKEN
บริษัท สนุกดีทวีสุข จำกัด
SANOOKDEE THAWEESUK
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
SCENARIO
บริษัท บ้านริก จำกัด
BAAN RIG
บริษัท เอ็กซ์ทรีมพลัส จำกัด
XTREME PLUS
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
A49
บริษัท ฤทธา จำกัด
RITTA
บริษัท จาร์เค็น จำกัด
JARKEN

WORK WITH US

+ Ticketing Officer (เจ้าหน้าที่ขายบัตรเข้าชมการแสดง)- Ticketing Officer (เจ้าหน้าที่ขายบัตรเข้าชมการแสดง)
คุณสมบัติ 1 อัตรา
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับศูนย์รับจองต่างๆ ศูนย์สำรองที่นั่ง ศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะและสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office, Internet
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานบริการ ตลอดจนมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ตลอดจนมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการให้ข้อมูลด้านการแสดงกับลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายบัตรชมการแสดง ณ จุดจำหน่ายบัตรชมการแสดง
 • จัดทำสรุปรายงานการขายประจำวันในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนรายงานสรุปปัญหาต่างๆประจำวันให้กับหัวหน้างาน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ จุดจำหน่ายบัตรชมการแสดง
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบัตรสำรองที่นั่ง
 • ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องจำหน่ายบัตรให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • ร่วมประเมิน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สถานการณ์จำหน่ายบัตร,การตลาด,การต้อนรับลูกค้า,ตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • สนันสนุน ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในองค์กร
 • ช่วยเหลือ ทำงานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสายงาน
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
รับสมัครวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 033 045 162, มือถือ 095 370 9383

+ GRO (Guest Relation Officer)- GRO (Guest Relation Officer)
คุณสมบัติ 1 อัตรา
 • เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซีย ได้ในระดับดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อดทน ขยัน และมีใจรักบริการ
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง
ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับลูกค้าเมื่อลูกค้าเดินทางมายังโรงละคร
 • ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในพื้นที่โรงละคร
 • ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับโรงละคร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
รับสมัครวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 033 045 162, มือถือ 095 370 9383

+ Call Center & Reservation- Call Center & Reservation
คุณสมบัติ 1 อัตรา
 • เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซีย ได้ในระดับดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อดทน ขยัน และมีใจรักบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานได้
ความรับผิดชอบ
 • รับจองตั๋วทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ
 • ติดต่อลูกค้า บริการจำหน่ายตั๋วให้บริษัททัวร์ Agent หรือในช่องทางอื่นๆ
 • ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการจองตั๋ว การเดินทางมาโรงละคร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
รับสมัครวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 033 045 162, มือถือ 095 370 9383

+ Marketing Communication Officer (Webmaster)- Marketing Communication Officer (Webmaster)
คุณสมบัติ 1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบและดูแลเว็บไซต์ 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการออกแบบเว็บเป็นอย่างดี
 • มีความอดทนสามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับเว็บของตนในระดับเชี่ยวชาญ
 • มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และ การ Programing เช่น HTML, HTML5 รวมถึง CSS เป็นต้น
 • มีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี เช่น Web Server, Browser และ FTP เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านสื่อ Online
 • มีความรู้เรื่องงานออกแบบ Photoshop, Illustrator
ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ, วางแผน, พัฒนา และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ รวมถึงดูแลส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของการดำเนินงานขององค์กร
 • ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบของเว็บให้ทันสมัย รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ
 • ดูแลการขึ้นโปรโมชั่นหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านทางเว็บไซต์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • ดูแลระบบเว็บไซต์ส่วนกลาง ใช้สำหรับกระจายข่าวสารภายในองค์กร เช่น Intranet Website, Sharepoint เป็นต้น
 • ออกแบบจัดทำสื่อโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์กราฟฟิกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกแผนก
 • ดูแลการขึ้นโฆษณาหรือโปรโมชั่นรวมถึง Content (คอนเทนต์)ออนไลน์ทางการตลาด ผ่านทางโซเชียลมีเดียให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น Facebook Youtube เป็นต้น
 • ออกแบบและจัดทำบัตรพนักงาน
 • ดูแลและสามารถเรียกดู Report การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ (Google Analytics)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
รับสมัครวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 033 045 162, มือถือ 095 370 9383

+ นักแสดง (Performer Staff)- นักแสดง (Performer Staff)
  เปิดแล้ว โอกาสครั้งสำคัญของคนมีฝัน มีความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์การแสดงระดับโลก โดยฝีมือคนไทย KAAN SHOW
คุณสมบัติ หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณท์ทหารแล้วเท่านั้น)
 • เพศชายสูง 165 ซม. ขึ้นไป / เพศหญิงสูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่บวข้องทุกระดับ
 • มีประสบการณ์ด้านการประกวด การโชว์ การแสดง ตามเวทีต่างๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดๆ
ความรับผิดชอบ
 • มีพื้นฐานการแสดง
 • การเต้น
 • การนับจังหวะ
 • ยิมนาสติก
 • การตีลังกา
 • ศิลปะการต่อสู้
 • การโหนบาร์ (Street Workout)
 • การปีนผ้า ปีนห่วง (Aeril Acrobat)
 • การเต้นบนเสา (Pole Dance)
 • Free Running และไม่กลัวความสูง
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
เวลา 14.00 – 20.00 น. วันอังคาร - วันอาทิตย์
ส่งประวัติส่วนตัว พร้อมคลิป VDO แสดงความสามารถไม่เกิน 5 นาที และเงินเดือนที่ต้องการ
มาที่ kaan.Audition@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 068 123 7974